Din webbläsare har försökt att få kontakt med Internetsida som används för distribution av barnpornografiskt material. Att sprida barnpornografi är straffbart enligt svensk lag - BrB 16 Kap 10a§ .

Om du har invändningar mot att Internetsidan är blockerad kan du kontakta Rikskriminalpolisens Grupp mot Sexuella Övergrepp mot barn och Barnpornografi på childabuse@rkp.police.se

Om du är domänägare och har invändningar om en blockerad Internetsida klicka här!

För mer information besök www.polisen.se

Tipsa polisen om sexuella övergrepp mot barn!

www.polisen.se/tips

Rikskriminalpolisen och Internetleverantörernas samarbetsprojekt mot sexuellt utnyttjande av barn på Internet.

The Child Sexual Abuse Anti-Distribution Filter (CSAADF) is part of the COSPOL Internet Related Child Abusive Material Project (CIRCAMP). The project is initiated by the European Chief of Police Task Force - aimed at combating organized criminal groups behind commercial sexual exploitation of children.